ประกันภัยการเดินทาง
ประเภท
การเดินทาง
เลือก
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทางในประเทศ

1
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (TA)
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (TA)
 • ประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาล
 • คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • 2
  ประกันการเดินทางในประเทศ : เมืองไทย เที่ยวไปยิ้มไป
  ประกันการเดินทางในประเทศ : เมืองไทย เที่ยวไปยิ้มไป
 • เที่ยวไทยให้สนุก พร้อมยิ้มสวยอวดเพื่อน แบบหมดกังวล ไม่ว่าอุบัติเหตุเล็ก หรือใหญ่ในระหว่างเดินทาง
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • 3
  ประกันการเดินทางในประเทศ : เดินทางสบายใจทั่วไทย
  ประกันการเดินทางในประเทศ : เดินทางสบายใจทั่วไทย
 • อุบัติเหตุบาดเจ็บ จ่ายชัวร์
 • อุบัติเหตุเสียชีวิต จ่ายชัวร์, บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน อุ่นใจชัวร์
 • 4
  ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
  ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
 • คุ้มครองเสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ (อ.บ.1) , ค่ารักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ , การถูกฆาตกรรมและการลอบทำร้าย
 • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างการเดินทาง
 • 5
  ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
  ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
 • ประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางภายในประเทศ
 • แผนประกันภัยเหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการเดินทางภายในประเทศ ด้วยจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว ทำงาน ติดต่อธุรกิจ อบรม สัมมนา
 • 6
  ประกัน การเดินทาง ภายในประเทศ
  ประกัน การเดินทาง ภายในประเทศ
 • อุ่นใจตลอดการเดินทางกับ 7 แผนความคุ้มครองที่มาพร้อมค่ารักษาพยาบาล
 • คุ้มครองสำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • 7
  ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ
  ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ
 • ประกันภัยเดินทางภายในประเทศให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 • แผนการประกันภัยที่คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท และวงเงินคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกสูงสุดถึง 2 แสนบาท