ประกันภัยการเดินทาง

ประเภท
การเดินทาง
เลือก
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยการเดินทาง
ทั้งหมด
11
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ : เทเวศ ทราเวล พลัส
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ : เทเวศ ทราเวล พลัส
 • คุ้มครองครบครัน ให้คุณอุ่นใจในทุกสถานการณ์ด้วย เทเวศ ทราเวล พลัส กรมธรรม์เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • 12
  ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ : สมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส
  ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ : สมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส
 • ได้รับการรับรองจากสถานทูตในกลุ่มแชงเก้น เพิ่มอิสระให้คุณในการเดินทาง
 • คุ้มครองได้ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือชีวิต
 • 13
  ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
  ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
 • ให้คุณอุ่นใจในทุกๆ การเดินทางไม่ว่าจะเป็นประเทศใดทั่วโลก
 • ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 180 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว
 • 14
  ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
  ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
 • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 190 บาท รับความคุ้มครอง 1.5 ล้านบาท
 • ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%
 • 15
  ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
  ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
 • ประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางภายในประเทศ
 • แผนประกันภัยเหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการเดินทางภายในประเทศ ด้วยจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว ทำงาน ติดต่อธุรกิจ อบรม สัมมนา
 • 16
  ประกัน การเดินทาง ภายในประเทศ
  ประกัน การเดินทาง ภายในประเทศ
 • อุ่นใจตลอดการเดินทางกับ 7 แผนความคุ้มครองที่มาพร้อมค่ารักษาพยาบาล
 • คุ้มครองสำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • 17
  ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
  ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
 • บริการฉุกเฉินเมื่อเจ็บป่วย เครือข่ายทั่วโลก บริการด้วยภาษาไทย Travel Guard®
 • คุ้มครองกว่า 180 ประเทศทั่วโลกให้คุณวางใจ ยามเดินทางในต่างประเทศ
 • 18
  ประกันการเดินทางต่างประเทศ
  ประกันการเดินทางต่างประเทศ
 • ได้รับการรับรองจากสถานฑูตในการขอยื่นวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
 • ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง
 • 19
  ประกันการเดินทางต่างประเทศ ซิกน่า ทราเวล แคร์ พลัส
  ประกันการเดินทางต่างประเทศ ซิกน่า ทราเวล แคร์ พลัส
 • คุ้มครองรอบด้าน สบายใจ ไร้กังวล ตลอดการเดินทาง
 • รับกรมธรรม์ผ่านอีเมล์ได้ทันที
 • 20
  ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
  ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
 • อุ่นใจทุกการเดินทาง ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก... เมื่อทำประกันภัยการเดินทางกับเอซ
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง
 • Page 2 of 3