ประกันภัยการเดินทาง
ประเภท
การเดินทาง
เลือก
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยการเดินทาง

สินมั่นคงประกันภัย

1
ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
  • คุ้มครองเสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ (อ.บ.1) , ค่ารักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ , การถูกฆาตกรรมและการลอบทำร้าย
  • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างการเดินทาง
  • 2
    ประกันการเดินทางต่างประเทศ
    ประกันการเดินทางต่างประเทศ
  • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในระหว่างการเดินทาง
  • เสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ (อ.บ.1) , ค่ารักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ , การถูกฆาตกรรมและการลอบทำร้าย