ประกันภัยการเดินทาง
ประเภท
การเดินทาง
เลือก
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยการเดินทาง

ทิพยประกันภัย

1
ประกันการเดินทางต่างประเทศ : เดินทางสบายใจทั่วโลก
ประกันการเดินทางต่างประเทศ : เดินทางสบายใจทั่วโลก
  • ใช้ขอวีซ่า ได้ชัวร์
  • กระเป๋าล่าช้า หาย พัง ถูกปล้น ได้ชดเชยชัวร์
  • 2
    ประกันการเดินทางในประเทศ : เดินทางสบายใจทั่วไทย
    ประกันการเดินทางในประเทศ : เดินทางสบายใจทั่วไทย
  • อุบัติเหตุบาดเจ็บ จ่ายชัวร์
  • อุบัติเหตุเสียชีวิต จ่ายชัวร์, บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน อุ่นใจชัวร์