ประกันภัยการเดินทาง
ประเภท
การเดินทาง
เลือก
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยการเดินทาง

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

1
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
  • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 190 บาท รับความคุ้มครอง 1.5 ล้านบาท
  • ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%
  • 2
    ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
    ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
  • ประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางภายในประเทศ
  • แผนประกันภัยเหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการเดินทางภายในประเทศ ด้วยจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว ทำงาน ติดต่อธุรกิจ อบรม สัมมนา