ประกันภัยการเดินทาง
ประเภท
การเดินทาง
เลือก
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยการเดินทาง

แอกซ่าประกันภัย

1
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ : สมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ : สมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส
  • ได้รับการรับรองจากสถานทูตในกลุ่มแชงเก้น เพิ่มอิสระให้คุณในการเดินทาง
  • คุ้มครองได้ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือชีวิต