หน้าหลัก  ›  ประกันภัยการเดินทาง  ›  อาคเนย์ประกันภัย  ›  ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

อาคเนย์ประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยการเดินทาง
รายละเอียดความคุ้มครอง
  • ทันสมัย รวดเร็ว พร้อมเสมอ สำหรับท่าน

  • ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องรอวันทำการ

  • ใช้บริการได้เพียงแค่คลิ๊ก

 

ตารางความคุ้มครอง :

ความคุ้มครอง สบายใจ สบายใจพลัส มั่นใจ (Visa) มันใจพลัส (Visa)
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (ต่อครั้ง) 500,000 500,000 2,000,000 2,000,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อสัปดาห์) 10,000 10,000 20,000 20,000
การสูญหายหรือสูญเสียของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว - 10,000 - 10,000

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ทุก 12 ชม. (มากกว่า 12 ชม.)

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง สูงสุดไม่เกิน

-

2,500

20,000

-

2,500

20,000

การยกเลิกการเดินทาง - 20,000 - 20,000
การลดจำนวนวันเดินทาง - 20,000 - 20,000
การเดินทางล่าช้าของเครื่องบิน - 10,000 - 10,000

การจี้เครื่องบินโดยสลัดอากาศ ทุก 12 ชม. (มากกว่า 12 ชม.)

การจี้เครื่องบินโดยสลัดอากาศ สูงสุดไม่เกิน

-

2,500

20,000

-

2,500

20,000

ความรับผิดตามกฏหมายบุคคลภายนอก - 1,000,000 - 1,000,000
การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ 200,000 200,000 200,000 200,000
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
  • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ