หน้าหลัก  ›  ประกันภัยการเดินทาง  ›  สินมั่นคงประกันภัย  ›  ประกันการเดินทางต่างประเทศ
ประกันการเดินทางต่างประเทศ

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

สินมั่นคงประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยการเดินทาง
รายละเอียดความคุ้มครอง

คุ้มครองทั้งผู้เอาประกันภัยที่เดินทางรายเดี่ยวหรือเป็นหมู่คณะต่างประเทศ การเดินทางเป็นหมู่คณะของกลุ่มบุคคลหรือบุคลากรในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ หรือ หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่นการเดินทางไปอบรม สัมมนา ท่องเที่ยว ออกงานแสดงสินค้า การทอดผ้าป่า การทอดกฐิน งานบวช งานแต่งงาน หรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีกำหนดการเดินทางที่แน่นอนโดยให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกแห่งทั่วโลกตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเดินทางตามที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งไว้.

ความคุ้มครอง
  • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก  ในระหว่างการเดินทาง
  • เสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ (อ.บ.1) , ค่ารักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ , การถูกฆาตกรรมและการลอบทำร้าย

เงื่อนไขการรับประกัน

  • อายุระหว่าง 1 – 65 ปี เท่านั้น
  • เบี้ยประกันขั้นต่ำ ต่อ 1 กรมธรรม์ 208 บาท
  • ให้ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 60 วัน / เที่ยว
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
  • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ