หน้าหลัก  ›  ประกันภัยการเดินทาง  ›  ทิพยประกันภัย  ›  ประกันการเดินทางในประเทศ : เดินทางสบายใจทั่วไทย
ประกันการเดินทางในประเทศ : เดินทางสบายใจทั่วไทย

ประกันการเดินทางในประเทศ : เดินทางสบายใจทั่วไทย

ทิพยประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยการเดินทาง
รายละเอียดความคุ้มครอง

สิทธิประโยชน์

  • อุบัติเหตุบาดเจ็บ จ่ายชัวร์
  • อุบัติเหตุเสียชีวิต จ่ายชัวร์
  • บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน อุ่นใจชัวร์

เงื่อนไขการรับประกัน (Insurance conditions)

  1. สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 - 85 ปีเท่านั้น
    For insured person aged 1 - 85 years old

  2. สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 71 - 85 ปี สามารถซื้อทุนประกันภัยในข้อ 1 ได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (แผน Save Trip, Small Trip, Simply Trip, Special Trip และ Smile Trip เท่านั้น)
    For insured person aged 71 - 85 years old, limit Sum Insured on coverage no. 1 (PA.1) Max. THB 500,000 (Save Trip, Small Trip, Simply Trip, Special Trip and Smile Trip Plan only)

ความคุ้มครอง
Coverages
ผลประโยชน์ (บาท)
Sum Insured (Baht)
Save
Trip
Small
Trip
Simply
Trip
Special
Trip
Smile 
Trip
Superior
Trip
Smart 
Trip
1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ อ.บ.1 (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย)
Personal Accident, Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability (PA.1) (Included Murdered and Assault coverage)
100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000 1,000,000
2 การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
Accidental Medical Expenses (Per each accident)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
3 การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
Emergency Medical Evacuation and Repatriation
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

หมายเหตุ

แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
These plans not cover accident while riding / passaging on motorcycle.
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
  • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ