หน้าหลัก  ›  ประกันภัยการเดินทาง  ›  เมืองไทยประกันภัย  ›  ประกันการเดินทางในประเทศ : เมืองไทย เที่ยวไปยิ้มไป
ประกันการเดินทางในประเทศ : เมืองไทย เที่ยวไปยิ้มไป

ประกันการเดินทางในประเทศ : เมืองไทย เที่ยวไปยิ้มไป

เมืองไทยประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยการเดินทาง
รายละเอียดความคุ้มครอง

เที่ยวไทยให้สนุก พร้อมยิ้มสวยอวดเพื่อน แบบหมดกังวล ไม่ว่าอุบัติเหตุเล็ก หรือใหญ่ในระหว่างเดินทาง เราคุ้มครองคุณสูงสุดถึง 1 ล้านบาท

Highlight feature

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทางภายในประเทศ
 • คุ้มครองทุกอาชีพ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
 • อายุผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่แรกเกิด - 15 ปี : สามารถเลือกซื้อได้เฉพาะทุน 300,000 บาท และ 500,000 บาท อายุตั้งแต่ 16 -60 ปี : สามารถเลือกซื้อได้ทุกทุนประกันภัย

ความคุ้มครอง :

หมวดความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
1.ผลประโยชน์การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสีย มือ เท้า และสายตา จากอุบัติเหตุ
* (ไม่รวมอุบัติเหตุจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์)
300,000 500,000 1,000,000
2.ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุ*แต่ละครั้ง 30,000 50,000 100,000

 *คุ้มครองอุบัติเหตุที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย

 

เบี้ยประกันภัย :

ระยะเวลาเอา
ประกันภัย (วัน)
** เบี้ยประกันภัย (บาท)
ทุนประกันภัย
300,000 บาท
ทุนประกันภัย
500,000 บาท
ทุนประกันภัย
1,000,000 บาท
3 87.74 145.52 291.04
5 119.84 199.02 398.04
7 132.68 220.42 440.84
10 151.94 252.52 505.04
14 187.25 312.44 623.81
17 206.51 344.54 688.01
21 238.61 398.04 795.01
24 261.08 435.49 870.98
27 284.62 472.94 945.88
31 316.72 526.44 1,052.88

**เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแล้ว

เงื่อนไขการรับประกันภัย :
 1. อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น
 2. ในช่วงเวลาเดินทางเดียวกัน สามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 1 กรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัย
 3. กิจกรรมที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ ล่าสัตว์, แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด, แข่งม้า, เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกี, แข่งสเก็ต, ชกมวย, โดดร่ม (เว้นแต่เป็นการโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต), ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน, เครื่องร่อน, เล่นบันจี้จั๊มพ์, ปีนหรือไต่เขา, ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ
 4. ไม่คุ้มครองกรณีที่เดินทางโดยยานพาหนะ ดังต่อไปนี้
  • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ : ทั้งในขณะเดินทางและระหว่างการท่องเที่ยว
  • ยานพาหนะที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และไม่ได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
  • ขณะผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำยานพาหนะใดๆ
  • อากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
 5. รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ