หน้าหลัก  ›  ประกันภัยการเดินทาง  ›  กรุงเทพประกันภัย  ›  ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (TA)
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (TA)

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (TA)

กรุงเทพประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยการเดินทาง
รายละเอียดความคุ้มครอง

คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ขณะเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ (กรณีเดินทางต่างประเทศ กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลับภูมิลำเนา) 

ข้อยกเว้นทั่วไป
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ไม่คุ้มครอง

ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยสารเครื่องบินส่วนตัว ขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตรายบางประเภท การกระทำที่เกิดขึ้นขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา / ยาเสพติดให้โทษร้ายแรง การก่ออาชญากรรมโดยผู้เอาประกันภัยเดินทางเอง การทะเลาะวิวาท การฆ่าตัวตาย การแท้งบุตร การผ่าตัดอันมิได้สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยสงคราม หรือได้รับรังสีของนิวเคลียร์

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (TA)

กรุงเทพประกันภัย มอบความอุ่นใจในทุกการเดินทางของคุณด้วยประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ขณะเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทำประกันเดินทาง

แผนที่ 1

ทำประกันเดินทาง

แผนที่ 2

การเสียชีวิตหรือ
การสูญเสียอวัยวะ
การเสียชีวิตหรือ
การสูญเสียอวัยวะ
ค่ารักษาพยาบาล 10%
100,000 บาท 100,000 บาท 10,000 บาท
200,000 บาท 200,000 บาท 20,000 บาท
300,000 บาท 300,000 บาท 30,000 บาท
400,000 บาท 400,000 บาท 40,000 บาท
500,000 บาท 500,000 บาท 50,000 บาท
600,000 บาท 600,000 บาท 60,000 บาท
700,000 บาท 700,000 บาท 70,000 บาท
800,000 บาท 800,000 บาท 80,000 บาท
900,000 บาท 900,000 บาท 90,000 บาท
1,000,000 บาท 1,000,000 บาท 100,000 บาท
2,000,000 บาท 2,000,000 บาท 200,000 บาท

 

โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
  • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ