สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้ากลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้ากลุ่มวิชาชีพเฉพาะ → ธนาคารกรุงเทพ
1
สินเชื่อบ้าน เพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
สินเชื่อบ้าน เพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
  • เฉพาะผู้สมัครที่เป็น กลุ่มวิชาชีพแพทย์, กลุ่มวิชาชีพ ผู้พิพากษาและอัยการ, กลุ่มวิชาชีพนักบิน
  • ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย และไม่เกินราคาประเมินหลักทรัพย์