หน้าหลัก  ›  สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้ากลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  ›  ธนาคารไทยพาณิชย์  ›  สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ Home Loan for Professionals
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ Home Loan for Professionals

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ Home Loan for Professionals

ธนาคารไทยพาณิชย์
ประเภท : สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้ากลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อเพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบอาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร ผู้พิพากษา อัยการ และอาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป

สินเชื่อบ้าน ข้อเสนอ VIP สำหรับลูกค้ากลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

จุดเด่นของบริการ

  • วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน
  • อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว
  • ระยะเวลากู้ยืมนานสูงสุดถึง 30 ปี
โปรโมชั่นการสมัคร
  • ไม่มีโปรโมชั่นการสมัคร
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ