หน้าหลัก  ›  สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้ากลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  ›  ธนาคารกรุงเทพ  ›  สินเชื่อบ้าน เพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
สินเชื่อบ้าน เพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

สินเชื่อบ้าน เพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ธนาคารกรุงเทพ
ประเภท : สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้ากลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อเพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

 • กลุ่มวิชาชีพแพทย์ :

  • ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ หรือเภสัชกรที่มีรายได้ประจำ

  • ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา

 • กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ

  • ผู้พิพากษา หมายถึง ข้าราชการตุลาการผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีต่างๆ ซึ่งสังกัดศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร รวมถึงดะโต๊ะยุติธรรมซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการที่มีหน้าที่ในการพิจารณา พิพากษาคดีด้านกฎหมาย
   อิสลามแทนผู้พิพากษาในจังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสด้วย

  • อัยการ หมายถึง ข้าราชการอัยการที่สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ไกล่เกลี่ยคดีความต่างๆ ในขั้นต้นตามกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ

 • กลุ่มวิชาชีพนักบิน

  • ประกอบวิชาชีพนักบินที่ 1 (กัปตัน) นักบินที่ 2 (Co-pilot) หรือนักบินที่ 3 (นักบินผู้ช่วย) กับสายการบินพาณิชย์

  • ได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ หรือใบอนุญาตนายช่างประจำอากาศยานจากกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม

สินเชื่อบ้านบัวหลวงทำชีวิตให้เป็นเรื่องง่าย

เหนื่อยหนักเฉพาะเรื่องงาน แต่เรื่องบ้าน สินเชื่อบ้าน บัวหลวงช่วยให้เป็นเรื่องง่าย จ่ายเบาๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะเช่นท่าน เมื่อซื้อ หรือสร้างที่อยุ่อาศัย รีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น (ยกเว้นการซื้อที่ดินเปล่า และสิทธิการเช่า)

จุดเด่นของบริการ

 • สูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย และไม่เกินราคาประเมินหลักทรัพย์
 • หากราคาซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
 • วงเงินเพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ โฮมเฟิสต์ 
 • ระยะเวลากู้ยืมนานสูงสุดถึง 30 ปี
 • ทางเลือกที่หลากหลายในการผ่อนชำระ ทั้งแบบคงที่และเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มรายได้ในอนาคต 
โปรโมชั่นการสมัคร
 • ไม่มีโปรโมชั่นการสมัคร
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ