สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้ากลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้ากลุ่มวิชาชีพเฉพาะ → ทั้งหมด
1
สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ
สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ
 • เฉพาะกลุ่มอาชีพพิเศษประกอบด้วยกลุ่มอาชีพแพทย์ (แพทย์, สัตวแพทย์, ทันตแพทย์ และเภสัชกร) ผู้พิพากษา และนักบินพาณิชย์
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ เมื่อยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
 • 2
  สินเชื่อบ้าน เพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
  สินเชื่อบ้าน เพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
 • เฉพาะผู้สมัครที่เป็น กลุ่มวิชาชีพแพทย์, กลุ่มวิชาชีพ ผู้พิพากษาและอัยการ, กลุ่มวิชาชีพนักบิน
 • ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย และไม่เกินราคาประเมินหลักทรัพย์
 • 3
  สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ Home Loan for Professionals
  สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ Home Loan for Professionals
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบอาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร ผู้พิพากษา อัยการ และอาจารย์มหาวิทยาลัย
 • อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว