• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ(สินเชื่อระยะสั้น)
ประเภท
สินเชื่อหมุนเวียน
เลือกตาม
สถาบันการเงิน
สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ (สินเชื่อระยะสั้น)

ตั๋วสัญญาใช้เงิน P/N

1
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 • เสริมสภาพคล่องในกิจการภายในวงเงินที่ตกลงไว้ เพื่อธุรกิจราบรื่น ไม่มีสะดุด
 • หลักประกัน : ที่ดินเปล่า สถานประกอบการ ที่พักอาศัย เครื่องจักร เงินฝาก
 • 2
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • เสริมสภาพคล่องทางด้านการเงิน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • อัตราดอกเบี้ย : อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MLR
 • 3
  วงเงินรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N)
  วงเงินรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N)
 • เลือกระยะเวลาของตั๋วสัญญาใช้เงินได้หลากหลาย นานสูงสุดถึง 180 วัน
 • ชำระคืนสะดวก ง่ายดาย ด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สำหรับผู้ประกอบการทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • 4
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • เป็นการให้กู้ระยะสั้น โดยให้ลูกค้าทำตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้ แทนการใช้เช็ค
 • ระยะเวลาการกู้: ตั๋วแต่ละฉบับไม่เกิน 90 วัน
 •