• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ(สินเชื่อระยะสั้น)
ประเภท
สินเชื่อหมุนเวียน
เลือกตาม
สถาบันการเงิน
สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ (สินเชื่อระยะสั้น)

วงเงินเบิกเกินบัญชี O/D

1
วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
 • เพิ่มสภาพคล่องธุรกิจไม่สะดุด
 • ชำระเงินคู่ค้าทันเวลา จ่ายดอกเบี้ยเมื่อใช้วงเงิน
 • 2
  วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
  วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
 • เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องให้กิจการ
 • อัตราดอกเบี้ย : อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MOR
 • 3
  วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft: O/D)
  วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft: O/D)
 • เสริมสภาพคล่องและทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ
 • หลักประกัน : เงินฝาก หรืออสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์