• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ(สินเชื่อระยะสั้น)
ประเภท
สินเชื่อหมุนเวียน
เลือกตาม
สถาบันการเงิน
สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ (สินเชื่อระยะสั้น)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1
สินเชื่อหมุนเวียน(สินเชื่อระยะสั้น)
สินเชื่อหมุนเวียน(สินเชื่อระยะสั้น)
 • วงเงินสินเชื่อ ธนาคารยินดีให้บริการจัดวงเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน โดยมีวงเงินกู้รวมสูงสุดถึง 200 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร
 • หลักประกัน ธนาคารรับพิจารณาที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลฯลฯ เพื่อใช้เป็นหลักประกัน
 • 2
  สินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์
  สินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
 • ประเภทสินเชื่อ : วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน Promissory Note)