• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ(สินเชื่อระยะสั้น)
ประเภท
สินเชื่อหมุนเวียน
เลือกตาม
สถาบันการเงิน
สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ (สินเชื่อระยะสั้น)

ธนาคารกรุงเทพ

1
วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft: O/D)
วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft: O/D)
 • เสริมสภาพคล่องและทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ
 • หลักประกัน : เงินฝาก หรืออสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์
 • 2
  วงเงินรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N)
  วงเงินรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N)
 • เลือกระยะเวลาของตั๋วสัญญาใช้เงินได้หลากหลาย นานสูงสุดถึง 180 วัน
 • ชำระคืนสะดวก ง่ายดาย ด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สำหรับผู้ประกอบการทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล