• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ(สินเชื่อระยะสั้น)
ประเภท
สินเชื่อหมุนเวียน
เลือกตาม
สถาบันการเงิน
สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ (สินเชื่อระยะสั้น)

ธนาคารกสิกรไทย

1
วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
 • เพิ่มสภาพคล่องธุรกิจไม่สะดุด
 • ชำระเงินคู่ค้าทันเวลา จ่ายดอกเบี้ยเมื่อใช้วงเงิน
 • 2
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 • เสริมสภาพคล่องในกิจการภายในวงเงินที่ตกลงไว้ เพื่อธุรกิจราบรื่น ไม่มีสะดุด
 • หลักประกัน : ที่ดินเปล่า สถานประกอบการ ที่พักอาศัย เครื่องจักร เงินฝาก