• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ(สินเชื่อระยะสั้น)  ›  ธนาคารกรุงเทพ  ›  วงเงินรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N)
วงเงินรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N)

วงเงินรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N)

ธนาคารกรุงเทพ
ประเภท : สินเชื่อหมุนเวียน(สินเชื่อระยะสั้น)
สิทธิประโยชน์
บริการรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

จุดเด่นบริการ

 • ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ
 • เลือกระยะเวลาของตั๋วสัญญาใช้เงินได้หลากหลาย นานสูงสุดถึง 180 วัน
 • สะดวก เพราะรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวันธนาคารกรุงเทพ
 • สามารถตรวจสอบยอดเงินจากการรับซื้อตั๋วในบัญชีผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบิซ ไอแบงก์กิ้ง ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ชำระคืนสะดวก ง่ายดาย ด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
 • สำหรับผู้ประกอบการทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ประเภทสินเชื่อ

 • สินเชื่อระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ธุรกิจ โดยการรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการนำเงินไปใช้ในธุรกิจ ซึ่งลูกค้าต้องนำหลักฐานทางการค้ามาแสดงประกอบการใช้ วงเงิน

วงเงินสินเชื่อ

 • พิจารณาตามความเหมาะสม

ระยะเวลา

 • 30 - 180 วัน

หลักประกัน

 • เงินฝาก หรืออสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย

 • พิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียม

 • พิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด
โปรโมชั่นการสมัคร
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ