• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft: O/D)

วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft: O/D)

ธนาคารกรุงเทพ
ประเภท : สินเชื่อหมุนเวียน(สินเชื่อระยะสั้น)
สิทธิประโยชน์

วงเงินพร้อมใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ

จุดเด่นบริการ

 • เป็นแหล่งเงินทุนสำรองพร้อมใช้สำหรับธุรกิจ
 • เสริมสภาพคล่องและทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ
 • สะดวกสำหรับการจ่ายเงินด้วยเช็คให้คู่ค้า
 • อิสระในการชำระคืนสินเชื่อได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ผ่านช่องทางสาขา หรือบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
 • สามารถตรวจสอบการใช้บัญชีผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบิซ ไอแบงก์กิ้ง ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สำหรับผู้ประกอบการทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งท่านสามารถเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันได้มากกว่าเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชี ภายใต้วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ท่านได้รับ นอกจากนี้ท่านยังสามารถชำระคืนธนาคารได้ตลอดเวลา

วงเงินสินเชื่อ

 • พิจารณาตามความเหมาะสม

หลักประกัน

 • เงินฝาก หรืออสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย

 • พิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียม

 • พิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด
โปรโมชั่นการสมัคร
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ