• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ธนาคารทหารไทย
ประเภท : สินเชื่อหมุนเวียน(สินเชื่อระยะสั้น)
สิทธิประโยชน์

ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นที่มีระยะเวลาชำระคืนภายใน 1 ปี วัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจของลูกค้า โดยลักษณะการให้กู้ยืมจะอยู่ในรูปแบบตั๋วสัญญาเป็นรายฉบับเฉพาะคราว หรือเป็นวงเงินหมุนเวียนก็ได้

ประโยชน์ของลูกค้า

 • สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นเมื่อต้องการ
 • เสริมสภาพคล่องทางด้านการเงิน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • กำหนดระยะเวลาใช้เงินได้ตามความต้องการและเหมาะกับธุรกิจ
 • ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมของธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย 

 • อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MLR 
โปรโมชั่นการสมัคร
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ