• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี

วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี

ธนาคารทหารไทย
ประเภท : สินเชื่อหมุนเวียน(สินเชื่อระยะสั้น)
มีผู้เข้าชม 388 ครั้ง
สิทธิประโยชน์

เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี เป็นการให้สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการสำหรับชำระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันให้เป็นไปอย่างสะดวก โดยเจ้าของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจะสามารถเบิกเงินได้เกินกว่ายอดเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชีตามวงเงินที่ได้รับ

ประโยชน์ของลูกค้า

  • เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องให้กิจการ
  • สนับสนุนสภาพคล่องได้ทันทีเมื่อต้องการ โดยการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินออกจากบัญชีกระแสรายวันที่มีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
  • สามารถชำระคืนได้ทันที เมื่อมีสภาพคล่องส่วนเกิน ช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของกิจการ

อัตราดอกเบี้ย 

  • อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MOR
โปรโมชั่นการสมัคร
  • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ