สินเชื่อส่วนบุคคล,โอนหนี้ อนุมัติภายใน 1-2 วัน ส่งเอกสารทางแฟกซ์ หรือสแกนส่งทางอีเมล์ ! สมัครเลย »
 • บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี

วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี

ธนาคารทหารไทย
ประเภท : สินเชื่อหมุนเวียน(สินเชื่อระยะสั้น)
มีผู้เข้าชม 107 ครั้ง
สิทธิประโยชน์

เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี เป็นการให้สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการสำหรับชำระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันให้เป็นไปอย่างสะดวก โดยเจ้าของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจะสามารถเบิกเงินได้เกินกว่ายอดเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชีตามวงเงินที่ได้รับ

ประโยชน์ของลูกค้า

 • เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องให้กิจการ
 • สนับสนุนสภาพคล่องได้ทันทีเมื่อต้องการ โดยการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินออกจากบัญชีกระแสรายวันที่มีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
 • สามารถชำระคืนได้ทันที เมื่อมีสภาพคล่องส่วนเกิน ช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของกิจการ

อัตราดอกเบี้ย 

 • อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MOR
โปรโมชั่นการสมัคร
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ