• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
สินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์

สินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประเภท : สินเชื่อหมุนเวียน(สินเชื่อระยะสั้น)
มีผู้เข้าชม 430 ครั้ง
สิทธิประโยชน์

เป็นต่อในเกมธุรกิจ และไปถึงจุดหมายได้ง่ายอย่างที่คิด ด้วยสินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์ สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายที่ให้ธนาคารจ่ายเงินค่าสินค้าแก่คู่ค้าโดยตรง หลังจากมีการส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ส่งเอกสารหลักฐานทางการค้าให้ธนาคาร 

สะดวก หมดปัญหาเรื่องเงินหมุน ธุรกิจโตง่าย คู่ค้ามั่นใจ
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • ให้วงเงินสูงตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ
 • ลดภาระการจัดการ โดยธนาคารบริการจ่ายเงินให้คู่ค้าโดยตรง*
 • ระยะเวลาชำระคืนธนาคารนานสูงสุด 120 วัน
ประเภทสินเชื่อ วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน Promissory Note)
การเบิกใช้วงเงิน  เบิกใช้วงเงินได้เต็ม 100% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
อัตราดอกเบี้ย สูงสุด MLR+1.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (Front-End Fee) 1.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
ระยะเวลาในการชำระคืน สูงสุด 120 วัน
หลักประกัน ไม่ต้องใช้

*หมายเหตุ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและวงเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนด

โปรโมชั่นการสมัคร
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ