เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมด
เลือกตามบริษัทหลักทรัพย์
หลักทรัพย์-หุ้น → บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น), สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, กองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคล, ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
  • ค่าคอมมิสชั่นเริ่มต้น 0.15 - 0.25% ( ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี และวงเงินซื้อขาย )
  • เลือกตามบริษัทหลักทรัพย์