เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมด
เลือกตามบริษัทหลักทรัพย์
หลักทรัพย์-หุ้น → บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น), สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, กองทุนรวม
  • ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย เริ่มต้น 0.11 - 0.25% ( ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี และวงเงินซื้อขาย )
  • เลือกตามบริษัทหลักทรัพย์