• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท : การลงทุน
ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - EQUITIES
 • ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทําให้ลูกค้าวางใจให้ CIMB ดูแลทุกเรื่องการลงทุน เรามีความพร้อมในเรื่องการให้บริการตัวแทน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการให้คําแนะนําการลงทุนในหลักทรัพย์ ให้ตรงตามทุกวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกัน อีกทั้ง CIMB ยังมีบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุม เพื่อเป็นเครื่องมือ ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - DERIVATIVES
 • ด้วยวัตถุประสงค์ของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน อีกทั้งยังเพิ่มผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน เราจึงมีบริการตัวแทนนายหน้าตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการลงทุนดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ในบัจจุบันตราสารอนุพันธ์มี การซื้อขายผ่านบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ TFEX ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures), ออปชั่น (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures)

 • การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ - SBL & SHORT SELLING
 • การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักลงทุนในการบริหารความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุน กล่าวคือ ผู้ยืมหลักทรัพย์ สามารถนำหลักทรัพย์ที่ยืมมาเพื่อขายชอร์ตและซื้อกลับในภายหลัง ซึ่งเป็นการสร้างผลกำไรจากตลาดขาลง ในขณะที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์สามารถสร้างตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่โดยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเดิม โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาให้กับผู้ยืมและผู้ให้ยืม

 • การลงทุนต่างประเทศ - Global Investment
 • ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายบริการด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้ถึง 7 ตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลก ได้แก่ SGX, HKEX, Bursa, NYSE, NASDAQ, AMEX และ NYSE Arca โดยท่านสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตัวท่านเองผ่านระบบ internet trading ได้ตลอด 24 ชม.

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
 • ท่านจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำบัญชี เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก
 • ท่านสามารถขอ รหัสส่วนตัว และ รหัสผ่าน เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุน
 • ท่านสามารถขอบทวิเคราะห์หุ้นจากเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านได้
 • ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการสัมมนา และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้ 
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ
เลือกตามบริษัทหลักทรัพย์