หน้าหลัก  ›  เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  ›  บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด  ›  เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด

บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด
ประเภท : การลงทุน
ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - EQUITIES
 • ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทําให้ลูกค้าวางใจให้ SCBS ดูแลทุกเรื่องการลงทุน เรามีความพร้อมในเรื่องการให้บริการตัวแทน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการให้คําแนะนําการลงทุนในหลักทรัพย์ ให้ตรงตามทุกวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกัน อีกทั้ง SCBS ยังมีบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุม เพื่อเป็นเครื่องมือ ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - DERIVATIVES
 • ด้วยวัตถุประสงค์ของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน อีกทั้งยังเพิ่มผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน เราจึงมีบริการตัวแทนนายหน้าตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการลงทุนดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ในบัจจุบันตราสารอนุพันธ์มี การซื้อขายผ่านบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ TFEX ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures), ออปชั่น (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures)

 • การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
 • เพื่อให้เงินของท่านทำงานแทนท่านได้อย่างเต็มที่ SCBS ให้บริการบริหารเงินทุนส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมดูแลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยท่านสามารถกำหนดรูปแบบและเป้าหมายการลงทุนด้วยตัวท่านเอง SCBSมุ่งเน้นดำเนินการบริหารด้วยการใช้ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อสร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการของท่าน

 • บริการซื้อขายกองทุนรวม - MUTUAL FUNDS
 • บริการด้านการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ทําให้การลงทุนในกองทุนรวมเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถทํารายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนหลากหลาย บลจ. ชั้นนํา ผ่านที่นี่ที่เดียว และยังสะดวกต่อการติดตาม สถานะพอร์ทการลงทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นจากบริการสรุปยอดเงินลงทุนของทุกกองทุน ทุก บลจ. ภายในรายงานฉบับเดียว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติมให้บริการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกกองทุน ที่หลากหลายครอบคลุมและทันเหตุการณ์ เช่น ข่าวสารบทวิเคราะห์การลงทุนข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียด และผลการดําเนินงานกองทุน เป็นต้น ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ข้อมูลและคําแนะนําด้านการลงทุน ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของท่าน

 • การลงทุนต่างประเทศ - Global Investment
 • การลงทุนในต่างประเทศทำให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงไปยังหุ้นที่หลากหลายทั่วโลก ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน และนักลงทุนยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการทำกำไรจากการซื้อขายหุ้นที่มีการเจริญเติบโตสูงในแต่ละประเทศ  โดยนักลงทุนสามารถลงทุนได้มากกว่า 10,000 หลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศทั่วโลก

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
 • ท่านจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำบัญชี เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก
 • ท่านสามารถขอ รหัสส่วนตัว และ รหัสผ่าน เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุน
 • ท่านสามารถขอบทวิเคราะห์หุ้นจากเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านได้
 • ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการสัมมนา และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้ 
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ
เลือกตามบริษัทหลักทรัพย์