• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  ›  บล. เอเซีย พลัส จำกัด  ›  เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บล. เอเซีย พลัส จำกัด

บล. เอเซีย พลัส จำกัด
ประเภท : การลงทุน
ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - EQUITIES
 • ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทําให้ลูกค้าวางใจให้ ASPS ดูแลทุกเรื่องการลงทุน เรามีความพร้อมในเรื่องการให้บริการตัวแทน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการให้คําแนะนําการลงทุนในหลักทรัพย์ ให้ตรงตามทุกวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกัน อีกทั้ง ASPS ยังมีบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุม เพื่อเป็นเครื่องมือ ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - DERIVATIVES
 • ด้วยวัตถุประสงค์ของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน อีกทั้งยังเพิ่มผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน เราจึงมีบริการตัวแทนนายหน้าตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการลงทุนดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ในบัจจุบันตราสารอนุพันธ์มี การซื้อขายผ่านบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ TFEX ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures), ออปชั่น (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures)

 • การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
 • เพื่อให้เงินของท่านทำงานแทนท่านได้อย่างเต็มที่ ASPS ให้บริการบริหารเงินทุนส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมดูแลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยท่านสามารถกำหนดรูปแบบและเป้าหมายการลงทุนด้วยตัวท่านเอง ASPS มุ่งเน้นดำเนินการบริหารด้วยการใช้ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อสร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการของท่าน

 • บริการซื้อขายกองทุนรวม - MUTUAL FUNDS
 • บริการด้านการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ทําให้การลงทุนในกองทุนรวมเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถทํารายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนหลากหลาย บลจ. ชั้นนํา ผ่านที่นี่ที่เดียว และยังสะดวกต่อการติดตาม สถานะพอร์ทการลงทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นจากบริการสรุปยอดเงินลงทุนของทุกกองทุน ทุก บลจ. ภายในรายงานฉบับเดียว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติมให้บริการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกกองทุน ที่หลากหลายครอบคลุมและทันเหตุการณ์ เช่น ข่าวสารบทวิเคราะห์การลงทุนข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียด และผลการดําเนินงานกองทุน เป็นต้น ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ข้อมูลและคําแนะนําด้านการลงทุน ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของท่าน

 • การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ - SBL & SHORT SELLING
 • การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักลงทุนในการบริหารความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุน กล่าวคือ ผู้ยืมหลักทรัพย์ สามารถนำหลักทรัพย์ที่ยืมมาเพื่อขายชอร์ตและซื้อกลับในภายหลัง ซึ่งเป็นการสร้างผลกำไรจากตลาดขาลง ในขณะที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์สามารถสร้างตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่โดยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเดิม โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาให้กับผู้ยืมและผู้ให้ยืม

 • การลงทุนต่างประเทศ - Global Investment
 • ทางเลือกใหม่ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทั่วโลกกับ ASPS หลักทรัพย์ต่างประเทศ คือ หลักทรัพย์ที่ออกเป็นเงินตราและจำหน่ายในต่างประเทศโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือนิติบุคคลในต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริการเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ (Regulated exchange) ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศผ่าน ASPS ได้หลากหลายประเทศทั่วโลก (20ประเทศ 25 ตลาด)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
 • ท่านจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำบัญชี เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก
 • ท่านสามารถขอ รหัสส่วนตัว และ รหัสผ่าน เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุน
 • ท่านสามารถขอบทวิเคราะห์หุ้นจากเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านได้
 • ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการสัมมนา และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้ 
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ
เลือกตามบริษัทหลักทรัพย์