• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด

สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อซื้อบ้านมือสอง → ธนาคารยูโอบี
1
สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง ยูโอบี โฮมโลน
สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง ยูโอบี โฮมโลน
  • วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด
  • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี
  •