สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อซื้อบ้านมือสอง → ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1
สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง กรุงศรี
สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง กรุงศรี
  • ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
  • สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)