สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อซื้อบ้านมือสอง → ธนาคารทหารไทย
1
สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง ทีเอ็มบี
สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง ทีเอ็มบี
  • วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
  • ระยะเวลาผ่อนชำระ นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี