สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อซื้อบ้านมือสอง → ทั้งหมด
1
สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง กรุงศรี
สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง กรุงศรี
 • ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
 • สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • 2
  สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง ยูโอบี โฮมโลน
  สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง ยูโอบี โฮมโลน
 • วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด
 • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี
 • 3
  สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง ธนชาต
  สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง ธนชาต
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ
 • 4
  สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง ทีเอ็มบี
  สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง ทีเอ็มบี
 • วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี