หน้าหลัก  ›  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์  ›  ธนาคารยูโอบี  ›  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี

ธนาคารยูโอบี
ประเภท : สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์
ข้อมูลสินเชื่อ

บริการทันใจถึงที่ อนุมัติด่วนภายใน 3 วันทำการ*

ยูโอบี โฮมโลน ตอบโจทย์เรื่องสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

โดยผู้เชี่ยวชาญจากยูโอบี ที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

ดอกเบี้ย

เฉลี่ย 3.33%  นาน 3 ปี

ฟรีค่าจดจำนอง**

รีไฟแนนซ์บ้าน

พร้อมกู้เพิ่มง่าย

จ่ายค่างวดลดลง

บริการทันใจถึงที่

อนุมัติด่วน

ภายใน 3 วันทำการ*

 

ยอดเงินกู้คงเหลือ(บาท) ระยะเวลาการกู้ (ปี) ค่างวดปีที่ 1-3 เดือนละประมาณ ค่างวดปีที่ 4 เป็นต้นไป เดือนละประมาณ
3,000,000 10 30,500 34,100
15 22,300 26,200
20 18,300 22,400
25 16,000 20,300

ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน (รีไฟแนนซ์) อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 85-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียม วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด)
 • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)


หมายเหตุ :
- หากราคาหลักประกันเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท วงเงินให้กู้สูงสุดเท่ากับ 80% ของราคาประเมิน
- หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าและ / หรือหลักประกันต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดไว้

* ทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำเท่านั้น โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าและสถานที่ทำงานของลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

** เงื่อนไขการฟรีค่าจดจำนอง

 • ลูกค้าต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ดังนี้
  • ทุนประกันเต็มวงเงินกู้รวมของ Home Loan และส่วนกู้เพิ่ม (ถ้ามี) และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ
  • ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้รวมของ Home Loan และส่วนกู้เพิ่ม (ถ้ามี) และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้
 • ฟรีค่าจดจำนอง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ในส่วนของเงินกู้ Home Loan และ เงินกู้ MRTA
 • วงเงินส่วนที่ขอกู้เพิ่มไม่ได้รับสิทธิฟรีค่าจดจำนอง และไม่ได้รับอัตราดอกเบียพิเศษนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจะเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ธนาคารเสนอขายอยู่ในปัจจุบัน
 • หากลูกค้ามาไถ่ถอนก่อน 5 ปี (ทุกกรณี ) ลูกค้าจะต้องคืนค่าจดจำนอง ให้แก่ธนาคาร
โปรโมชั่นการสมัคร
 • ฟรี ค่าจดจำนอง*
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ