สินเชื่อส่วนบุคคล
ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี

1
สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี แคช พลัส
สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี แคช พลัส
  • อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท*
  • ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
  • คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  • สมัครออนไลน์
    รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท