• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
สินเชื่อส่วนบุคคล
ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารสแตนดาร์ด ชาเตอร์ด

1
สินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
สินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 • วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของเงินเดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระคืนรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน นานสูงสุด 60 เดือน
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • สมัครออนไลน์
  รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท