ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอุบัติเหตุ
ทั้งหมด
เลือกตาม
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ทิพยประกันภัย

1
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ PA PLUS
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ PA PLUS
  • ช่วยบรรเทาภาระทางการเงินในกรณีที่ ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
  • เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไป อายุ 15 – 60 ปี