ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอุบัติเหตุ
ทั้งหมด
เลือกตาม
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

กรุงเทพประกันภัย

1
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Holiday
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Holiday
  • บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน กรณีที่ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
  • เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไป อายุ 1 – 65 ปี