หน้าหลัก  ›  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  ›  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต  ›  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ถูกใจได้คุ้ม
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ถูกใจได้คุ้ม

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ถูกใจได้คุ้ม

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
ประเภท : ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
รายละเอียดความคุ้มครอง

คุ้มครองอุบัติเหตุแบบครบวงจร หมดห่วงเรื่องค่ารักษา และรับเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ  

 • อายุรับประกันภัย 7-74 ปี

 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะสูงสุด 1 ล้านบาท * (รวมมอเตอร์ไซด์)

 • คุ้มครอง 2 เท่า กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุเฉพาะ**สูงสุด 2 ล้านบาท

 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 40,000 บาทต่ออุบัติเหตุ*

 • ค่ารักษาพยาบาลจากกระดูกแตกหักสูงสุด 40,000 บาทต่ออุบัติเหตุ*

 • ชดเชยรายได้รายวัน เมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,500 บาทต่อวัน* (สูงสุด 365 วัน)

 • คุ้มครองอุบัติเหตุทุกสถานที่ทั่วโลก

 

หมายเหตุ :

* ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก 
** อุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่ยานพาหนะสาธารณะที่รับจ้างขนส่งบนเส้นทางที่กรมขนส่งทางบกกำหนดหรือลิฟท์ (ยกเว้นลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง) หรือเสียชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะ ซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ สถานที่นั้นในขณะที่เริ่มไฟไหม้)

ข้อยกเว้นการคุ้มครอ

 1. กรณีไม่เผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา
 2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 3. ค่าใช้จ่ายจากการจ้างพยาบาลพิเศษ
 4. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
 6. สภาพการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 7. โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture) (กระดูกหักในตำแหน่งซึ่งโรคซึ่งเป็นอยู่ก่อนทำให้กระดูกขาดความแข็งแรง
 8. การแตกหักซึ่งเป็นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคที่เป็นมาโดยกำหนด
 9. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ