หน้าหลัก  ›  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  ›  เอไอเอ  ›  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (AIAPA2500)
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (AIAPA2500)

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (AIAPA2500)

เอไอเอ
ประเภท : ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
รายละเอียดความคุ้มครอง

หมดความกังวลด้วยความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุทุกประเภท รวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงถึง 500,000 บาท พร้อมบัตร AIA PRIVILEGE CARE CARD ที่เอไอเอจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

แผนประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นหลักประกันให้คุณและครอบครัว สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

สิ่งที่คุณจะได้รับ :

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 

ผลประโยชน์ :

 1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 
 2. รับเพิ่ม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 3. ถูกฆาตกรรม หรือเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกาย
 4. เสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
 5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 6. ค่าชดเชยกรณีกระดูกแตกหัก

 

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา AD,DD 500,000
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง PD 500,000
ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย MA 250,000
เสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ MC 500,000
ค่ารักษาพยาบาล ME 35,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะเดินทางโดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล PP -
ความคุ้มครองอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์ PH 500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ND -
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก BB 2,000

ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวใน รพ. รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง (ต่อวัน)

 • การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ต่อวัน
 • กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์ การชดเชยรายได้สูงสุดไม่เกิน 7 วัน รวมอยู่ใน 365 วัน
HU -
ค่าเลี้ยงดูสำหรับบุคคลในครอบครัวเป็นรายเดือน (ระยะเวลา 60 เดือน) FCG -
ผลประโยชน์ค่าปลงศพ CM -
เบี้ยประกันภัยต่อปี อายุ 1 เดือน - 60 ปี ขั้นอาชีพ 1 2,500
ขั้นอาชีพ 2 3,120
อายุ 61-65 ปี ขั้นอาชีพ 1 3,000
ขั้นอาชีพ 2 3,750
อายุ 66 - 70 ปี ขั้นอาชีพ 1 3,500
ขั้นอาชีพ 2 4,370
อายุ 77 - 75 ปี ขั้นอาชีพ 1 4,500
ขั้นอาชีพ 2 5,400
 • ตัวอย่างขั้นอาชีพ 1 : ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ นายแพทย์ พยาบาล บุรุษพยาบาล ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ แม่บ้าน ช่างเสริมสวย เจ้าของกิจการ ขายทอง อัญมณี ขายยา ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ ปั๊มน้ำมัน สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบ
 • ตัวอย่างขั้นอาชีพ 2 : เจ้าของกิจการ ร้านอาหาร รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ โรงกลึง ปะยาง เจ้าของสวน ไร่ ฟาร์ม พนักงานทำความสะอาด สัตว์แพทย์ คนขับรถบรรทุกเล็กส่งของ หัวหน้าคนงาน ช่าง สี ไม้ ปูน ปฏิมากรภาพผนัง หาบเร่ นักดนตรี พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร

หมายเหตุ :

 • การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ