หน้าหลัก  ›  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  ›  ทิพยประกันภัย  ›  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ PA PLUS
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ PA PLUS

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ PA PLUS

ทิพยประกันภัย
ประเภท : ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
รายละเอียดความคุ้มครอง

แผนการประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล ทิพยแบบพิเศษ PA +PLUS

  • ความคุ้มครองการเสียชีวิต กรณีฆาตกรรม ลอบทำร้าย และอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์ แบบเต็มทุนประกัน
  • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ แบบเต็มทุนประกัน
  • ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดถึงวันละ 1,000 บาท

 

ความคุ้มครองแผนประกันอุบัติเหต แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2) ( ขยายความคุ้มครอง ฆาตกรรมลอบทำร้าย และอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์ ) 200,000 400,000 600,000 800,000
2.การรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุ ขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 20,000 30,000 40,000
3.ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ) 500 ต่อวัน 500 ต่อวัน 1,000 ต่อวัน 1,000 ต่อวัน
4.ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยระยะเวลา 180 วันแรก) 10,000 10,000 20,000 20,000
เบี้ยประกันรายปี (บาท) (รวมอากรแสตมป์แล้ว) 870 1,310 2,030 2,460

 

เงื่อนไข

  1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  2. ผู้ขอเอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคำขอ และผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
  • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ