ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุ
ทั้งหมด
เลือกตาม
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ทั้งหมด
1
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจ
 • ช่วยบรรเทาภาระทางการเงินในกรณีที่ ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
 • เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไป อายุ 5-60 ปี
 • 2
  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Holiday
  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Holiday
 • บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน กรณีที่ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
 • เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไป อายุ 1 – 65 ปี
 • 3
  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เมืองไทย Smile P.A.
  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เมืองไทย Smile P.A.
 • ประกันอุบัติเหตุ สบายใจ สบายกระเป๋า สามารถเข้ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำกว่า 270 แห่งทั่วประเทศ
 • เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไป อายุ 16-65 ปี
 • 4
  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ PA PLUS
  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ PA PLUS
 • ช่วยบรรเทาภาระทางการเงินในกรณีที่ ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
 • เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไป อายุ 15 – 60 ปี
 • 5
  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ มาย ไลฟ์
  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ มาย ไลฟ์
 • ชีวิตทำงาน ถึงแม้งานจะดีหรือมั่นคงแค่ไหน ถ้าไม่มีการคุ้มครองที่ดี คุณก็ยังมีความเสี่ยง
 • เหมาะสำหรับ : สำหรับวัยทำงานอายุ 18-65 ปี
 • 6
  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจใช่เลย
  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจใช่เลย
 • คุ้มครองสบายๆ ให้ชีวิตชิลได้ทุกวัน
 • เหมาะสำหรับ : สำหรับวัยทำงานอายุ 20-65 ปี
 • 7
  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (AIAPA2500)
  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (AIAPA2500)
 • หมดความกังวลด้วยความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุทุกประเภท รวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไป 1 เดือน - 74 ปี
 • 8
  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ถูกใจได้คุ้ม
  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ถูกใจได้คุ้ม
 • คุ้มครองอุบัติเหตุแบบครบวงจร หมดห่วงเรื่องค่ารักษาและรับเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไป อายุ 7-74 ปี