สินเชื่อซื้อบ้านใหม่

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ → ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
1
สินเชื่อบ้านซีไอเอ็มบี โฮมโลนฟอร์ยู
สินเชื่อบ้านซีไอเอ็มบี โฮมโลนฟอร์ยู
  • เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อซื้อบ้าน หรือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง
  • สบายๆกับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)