• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ → ธนาคารยูโอบี
1
สินเชื่อบ้านยูโอบี โฮมโลน
สินเชื่อบ้านยูโอบี โฮมโลน
  • วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
  • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี