• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ → ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1
สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
  • สบายๆกับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)