• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ → ธนาคารไทยพาณิชย์
1
สินเชื่อบ้านที่อยู่อาศัยใหม่ SCB New Loan
สินเชื่อบ้านที่อยู่อาศัยใหม่ SCB New Loan
  • วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน
  • อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว