สินเชื่อซื้อบ้านใหม่

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ → ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
1
สินเชื่อบ้านแสนสบาย ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
สินเชื่อบ้านแสนสบาย ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
  • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย กรณีราคาซื้อขายไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • ผ่อนชำระสบายๆนานสูงสุด 40 ปี รวมอายุผู้กู้สูงถึง 70 ปี