สินเชื่อซื้อบ้านใหม่

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ → ทั้งหมด
1
สินเชื่อบ้านที่อยู่อาศัยใหม่ SCB New Loan
สินเชื่อบ้านที่อยู่อาศัยใหม่ SCB New Loan
 • วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว
 • 2
  สินเชื่อบ้านใหม่ ทีเอ็มบี
  สินเชื่อบ้านใหม่ ทีเอ็มบี
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • 3
  สินเชื่อบ้านใหม่ กสิกรไทย K Home Loan
  สินเชื่อบ้านใหม่ กสิกรไทย K Home Loan
 • เป็นเงินกู้เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดิน,ทาวน์เฮ้าส์,อาคารพาณิชย์,ห้อง ชุด, ที่ดินเปล่า
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เลือกได้หลายแบบ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี
 • 4
  สินเชื่อบ้านใหม่ บัวหลวง
  สินเชื่อบ้านใหม่ บัวหลวง
 • วงเงินกู้สูงสุดถึง 90% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • เลือกได้ทั้งผ่อนสั้น ผ่อนยาว นานสูงสุด 30 ปี ,เลือกผ่อนชำระแบบคงที่ หรือผ่อนชำระแบบขั้นบันได
 • 5
  สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
  สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
 • สบายๆกับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • 6
  สินเชื่อบ้านยูโอบี โฮมโลน
  สินเชื่อบ้านยูโอบี โฮมโลน
 • วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
 • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี
 • 7
  สินเชื่อบ้านซีไอเอ็มบี โฮมโลนฟอร์ยู
  สินเชื่อบ้านซีไอเอ็มบี โฮมโลนฟอร์ยู
 • เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อซื้อบ้าน หรือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง
 • สบายๆกับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • 8
  สินเชื่อบ้านแสนสบาย ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
  สินเชื่อบ้านแสนสบาย ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย กรณีราคาซื้อขายไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระสบายๆนานสูงสุด 40 ปี รวมอายุผู้กู้สูงถึง 70 ปี
 • 9
  สินเชื่อบ้าน ธ.เกียรตินาคิน
  สินเชื่อบ้าน ธ.เกียรตินาคิน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี
 • 10
  สินเชื่อบ้านกรุงไทย...ผ่อนสบาย
  สินเชื่อบ้านกรุงไทย...ผ่อนสบาย
 • เป็นเงินกู้เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดิน,ทาวน์เฮ้าส์,อาคารพาณิชย์,ห้อง ชุด, ที่ดินเปล่า
 • สบายๆกับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)