สินเชื่อซื้อบ้านใหม่

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ → ทั้งหมด
1
สินเชื่อบ้านยูโอบี โฮมโลน
สินเชื่อบ้านยูโอบี โฮมโลน
  • วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
  • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี
  • เลือกตามสถาบันการเงิน