• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  ซื้อกองทุนรวม  ›  บลจ. วรรณ จำกัด  ›  เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม กับ บลจ. วรรณ จำกัด

เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

บลจ. วรรณ จำกัด
ประเภท : การลงทุนในกองทุน
ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนประเภทต่างๆ ได้แก่

 • กองทุนรวม
 • กองทุนส่วนบุคคล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • และการจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนรวมของบริษัทมีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้แก่ กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์  กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้กองทุนส่วนใหญ่สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ คุณจึงไม่ต้องกังวลหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องใช้เงิน และด้วยศักยภาพของบลจ.วรรณ ในฐานะผู้บริหารกองทุนรวม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลและจัดสรรเพื่อผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุณจะได้รับบริการที่ดี

เหตุผลที่เลือกลงทุนกับ บลจ. วรรณ

 • ปัจจุบัน บลจ.วรรณ ยังคงเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ บริหารการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง บลจ.วรรณ ยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างดีที่สุดต่อผู้ลงทุน ดังคำขวัญที่ว่า "บลจ.วรรณ ที่หนึ่งในด้านการลงทุน"
โปรโมชั่นการซื้อกองทุน
 • ไม่มีโปรโมชั่น
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ